קרית חינוך בני עקיבא - ישיבה - hazon
נווט למעלה
 
חזון ויעדים

אני ​מאמין ישיבת "אפיקי ארץ"
1. פיתוח תודעת ייחודו של החינוך הדתי – לאומי, לאור משנת הציונות הדתית
2. התנהגות לדוגמא ואורח חיים דתי, כיאה לבן תורה.
3. הכשרתו של בוגר הישיבה להמשך אורח חיים דתי ציוני עפ"י רוח התורה.
4. חינוך לאהבת תורה ולחיבוב מצוותיה.
5. חיזוק לעמל בתורה.
6. פיתוח אחריות למעורבות חברתית.
7. חינוך לנאמנות למדינה, חוקיה ומוסדותיה.
8. חינוך  לקליטת עליה.
9. חינוך לאהבת הארץ.
10. חינוך לעזרה לזולת.
11. חינוך לעבודה מתמדת על המידות.
12. חינוך ללמידה מתוך אהבה וסקרנות.
13. חינוך ללמידה כערך בפני עצמו.
14. הקניית הידע הנדרש למצוינות בבחינות הבגרות.
15. מיצוי כישוריו של התלמיד במסגרת הישיבה ומחוצה לה,  כגון שעורי תורה וחוגים. 
16. פיתוח חשיבה עצמית והפיכת התלמיד ללומד עצמאי.
17. שיטות לימוד מגוונות והפיכת החומר לרלוונטי להיום.
 
"לשמוע, ללמוד וללמד לשמור ולעשות"