קרית חינוך בני עקיבא - ישיבה - dvar
נווט למעלה
דבר ראש הישיבה

ישיבת בני עקיבא "אפיקי ארץ" שמה לנגד עיניה מספר מעגלים אחד בתוך השני:
המעגל החיצוני מדינת ישראל הרואים בה את ראשית צמיחת גאולתינו, המעגל הפנימי יותר הינו המעגל הקהילתי – אופקים – המעורבות שלנו בתוך הקהילתי במרחב הרחב של העשייה המקומית, והמעגל הפנימי יותר הינו התלמיד- חינוכו למצויינות דתית, ערכית ולימודית.
המעגל הפנימי הוא שמקרין על שני המעגלים הנוספים ככול שההשקעה תהיה גדולה יותר ההשפעה של שני המעגלים הנוספים תהיה איכותית יותר. 

מרכז הכובד במעגל הפנימי הינו לקיחת אחריות, לקיחת אחריות על עצמי, על הסביבה הקרובה, והמשכו על מדינת ישראל. 

אנו נותנים את הכלים לתלמיד על מנת שיוכל להוציא לפועל את כוחותיו הטמונים באשיותו, מי יותר מי פחות, ובזה כולנו התלמידים, המורים, המחנכים וצוות ההנהלה שותפים להוויה הזו, ולשם אנו מכוונים את תלמידינו, לשאוף גבוה, השמיים אינם הגבול. 

מעבר לאחריות ולמצויינות, חשובה גם העין שבה אנו רואים את המציאות, ועל כך אמונים עלינו דבריו של הרב קוק זצ"ל: 

"הצדיקים הטהורים, 

אינם קובלים על הרשעה, 

אלא מוסיפים צדק. 

אינם קובלים על הבערות, 

אלא מוסיפים חכמה. 

אינם קובלים על השנאה, 

אלא מוסיפים אהבה." 

באהבה רבה
ראש הישיבה​