קרית חינוך בני עקיבא - אולפנה - hazon
חזון

אולפנת איילת השחר היא אולפנה תורנית המחנכת תלמידות לאחריות אישית, לצמיחה רוחנית ולימודית, לאחריות קהילתית וכלל ישראלית. כל זה מתוך עולמה של תורה. אולפנה השייכת לכל מרחבי החיים של הבת, תוך העמקת השיח האמוני- תורני, המייצרת תחושת שייכות וקבלה. כל זה מתוך שיח פתוח ומפרה בין הצוות לבנות.


הצבת החיים הערכיים על פי התורה והמצוות היא אבן יסוד בעשיה החינוכית באולפנה. אנו מקיימים פעילות חינוכית חברתית ענפה בשעות הלימודים ולאחריהם . מתוך אמונה כי החינוך הבלתי פורמלי בעל כוח השפעה רב על עיצוב דמותה של הבת לפיתוח זהותה הדתית ציונית.

האחריות לקהילה גם היא מאבני היסוד באולפנה. הבנות כיחידות מתנדבות בקהילה במועדוניות, אצל משפחות שכולות ועוד. כמו כן כיתות שלימות יוצאות להתנדבות אחת לחודש.

בתוך כך נשמר המתח הבריא בין הפעילות הערכית ללימודית.

האולפנה פותחת אפיקים למצוינות לימודית בתחומי המדעים המדויקים, מדעי המחשב והסייבר מדעי החברה, תוך דאגה לקידום הפרט להשתלבות כאדם תורם בחברה המודרנית. באולפנה קיימות תכניות למצוינות בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון, כמו גם תכניות לקידום ותמיכה בבנות מתקשות. ​