קרית חינוך בני עקיבא - אולפנה - dvar
 

דבר ראשת האולפנה- הרבנית ברוריה נויברגר


"בן אדם עלה למעלה עלה. כי כח עוז לך, יש לך כנפי רוח כנפי נשרים אבירים. 
אל תכחש בם פן יכחשו לך. דרוש אותם וימצא לך מיד"
(הרב קוק אורות הקודש) 

אנו הצוות באולפנת איילת השחר שואפים ומכוונים את הבנות לחיות חיי אמונה מתוך מחוברות פנימית ושאיפה להעמקה וצמיחה בכל מרחבי החיים.
 
אנו מאמינים בכוחן של הבנות לעלות מעלה מעלה ולהגיע רחוק. בבנין האישי האמוני, בהעמקת והרחבת הידע והלמידה בשאיפה למצוינות.
 כל זאת כחלק מחיבור למרחב הקהילתי והלאומי. 

אנו מציבים לעצמינו ולבנות רף גבוהה גם בהישגים לימודיים ובהרחבת תחומי הידע. 

אנו באולפנה רואים את תפקידינו להיות לבנות כמובילי דרך ודוגמא אישית בתהליך אישי ואמוני זה. 

אנו מציבים לנו כמטרה להוציא בוגרת החיה חיים של תורה מתוך שאיפה להתקדמות תמידית ומעורבות בחיי הקהילה והעם.
בוגרת בעלת יכולות לייצר לעצמה המשך למידה ומקצוע להמשך חייה כראוי לה. 

מתוך תפילה לבורא עולם שיצליח משימתינו החינוכית, אמן!