קרית חינוך בני עקיבא - אולפנה - Roles
​​
בעלי תפקידים אולפנת "איילת השחר"

​שם תפקיד​ נייד​ דוא"ל
הרבנית ברוריה נויברגר
ראש האולפנה
052-5665504 bruryn62@gmail.com​
סיגלית חדד
רכזת פדגוגית
052-8119006
sigalit9006@gmail.com
צופיה עמר יועצת 054-7933231 tsam8@walla.com
אמנה צוהר רכזת חברתית 052-6070230 amanaz10@gmail.com
מרים בוחניק לבורנטית 054-2060984 miream52@walla.com
מדלן יהודה ספרנית 050-7645804 mymadlenn@gmail.com
מירי סגרון מזכירת האולפנה 052-8119261 mirisagron@gmail.com
מרים שאחני מזכירת מנב"ס 052-3247647 he-bneiak-ofk-s@kishurim.k12.il
ג'קלין אדאוי אם בית 052-7431718 usrl3032@gmail.com
דוד חמיאס אב בית 052-3915360​