אתר בית ספר נועם מורשת ישורון - פעילויות לשעת חרום
נווט למעלה

 תלמידים, הורים,

הפעילות הלימודית והחברתית ממשיכה להתנהל גם בימים אלו באתרי הכיתה!
שימו לב למשימות הלימודיות המרוכזות כאן וכן לפורום החברתי המופיע בלחצן ה"פורומים" בעמוד הראשי.
בתקווה לימים שקטים, הנהלת בית הספר.

 

<>
הכיתה קישורים לפעיליות​
א בנים

לחצו כאן 

א בנות​לחצו כאן
ב בנים ​

לחץ כאן

ב בנות ​ לחצו כאן
ב בנות וב בנים אנגלית​

I see a

My family

ג בנים ​

לחצו כאן

ג בנות

לחצו כאן

ג-בנים ג בנות אנגלית​

צבעים ומספרים

אות גדולה ואות קטנה

ד בנים​
ד בנות​

לחצו כאן

מדעים-כיתות ד'​ חקר בעל החיים שלי
ה בנים​

לחצו כאן

ה בנות ​

לחצו כאן

ו בנים ​

לחצו כאן

ו בנות ​

לחצו כאן

ילדי שילוב​

מוכנות ומשחקי קריאה

מעשה בעיר לבן

דג מחליף צבעים