מרחב מיוחדים סגור - מיקוד
מיקוד בחינות תיכון מרום
 
​שם המורה בחינה לכיתה:​ תאריך הבחינה​ קובץ המיקוד לקראת הבחינה​
שמעון חיים בן גיגי​ ט'1​​ 18/2/16 בחינה במתמטיקה
ליאת דורי​ ז'1​ 18/2/16 בחינה במתמטיקה​​
אדוה טרבלסי​ ז'1​ 21/2/16 בחינה בספרות​
ציונה אליאסי​ ז'1​ 23/2/16​ בחינה בלשון​
שמעון חיים בן גיגי​​ ח'1​ 22/2/16 בחינה במתמטיקה​​
רונית בוקובזה​ ז'1​ 26/2/16 בחינה במדעים​​
רונית בוקובזה​ ז'2​ 23/2/16 בחינה במדעים​​
ליאת דורי​ ז'1​ 29/2/16 בחינה בנביא​​
שרה אמונה זולדן​ ז'2​ 01/3/16 בחינה בספרות​​
רות אטיאס​ ט'1​ בחינה במדעים​​
ליאת דורי​ ז'1​ בחינה במתמטיקה- קובץ1
בחינה במתמטיקה- קובץ2​
שמעון בן גיגי ט'1​ 31/03/16 בחינה במתמטיקה​
ליאת דורי​ ז'1​ 4/4/16 בחינה בנביא​​
שמעון בן גיגי​ ח'1​ 9/5/16​ בחינה במתמטיקה​​
הדסה מזוז​ ח'1​ 30/5/16​ בחינה באנגלית​
ליאת דורי​ ז'1​ סוף מאי- יוני​ בחינה במתמטיקה- מפמ"ר​

 ​