נאמני מחשב תשעה - וראייטי
נווט למעלה
​יום שיא וראייטי


1581565.png

בית ספר הגבעה בחר לקרת חלק ביום שיא וראייטי כחלק מתהליך משמעותי של קבלת האחר.
בבית הספר יש מודעות רבה ופעילויות שונות בנושא קבלת האחר, וכחלק מכך תלמידי בית הספר נכנסים לאתר וראייטי, חותמים על האמנה ולוקחים חלק בפעילויות מופיעות באתר.

020202.jpg

לקראת יוםשיא וראייטי שיערך ב- 30/4, נרתמו נאמני המחשב להכין שיעור וחידונים לכלל הלמידים.
במפגשים שלפני יום השיא למדו נאמני מחשב על חשיבות קבלת האחר בכלל ועל ארגון וראייטי בפרט.
לאחר הלמידה על הארגון נאמני מחשב הכינו חידונים ושאלות לדיון המבססים על מצגת לימודית אותה יעבירו ביום שיא.
נאמני מחשב התחלקו לצוותים, כאשר כל צוות יעביר את השיעור לשכבה אחרת.

למעבר למצגת לחץ על התמונה