דפים - חזון ויעדים
נווט למעלה
 

 

v    בי"ס "הגבעה" מפתח אחריות ושיתוף פעולה פורה בין באי ביה"ס: מורים, תלמידים והורים בהטמעת מרכיבי הערכה ייחודיים פנימיים.

 

 

v  בי"ס "הגבעה" מכשיר בוגרים עצמאיים בעלי כישורים לימודיים וחברתיים גבוהים, תוך התייחסות  לשונות הקיימת בין כישורי התלמידים.

 

v  בי"ס "הגבעה" מקיים אקלים מיטבי לכל הבאים בשעריו ובדגש על הכנסת המשפחה תחת כנפי בית הספר בליווי ובשיתוף.