דפים - תִּשְׁרֵי
 
 
 
 
 
 
 
שיחקתי לי על חוף הים עם שלל משחקים. לידי ישב ילד, שיחק בשקט, רק עם שתי ידיו.
הבטתי לעברו, מעט חששתי ושמרתי את משחקיי לעצמי. לאחר מספר דקות החלטתי
לשתף אותו במשחקים שלי. השאלתי לו דלי וכף, ממילא היו לי שניים כאלו...
התחלנו לחפור בורות, כל אחד בצד שלו. פתאום, מבלי שנשים לב, נערמה ערמת חול
ונוצר לנו ארמון גבוה, ארמון שבנינו יחד, ארמון משותף. לארמון היו שתי בריכות אותן
חפרנו בנפרד. המשכנו כל אחד בעבודתו ופתאום, הרמנו ראשנו וחייכנו למראה
הארמון המפואר אותו בנינו יחד, מבלי להתכוון. שמחנו על שיתוף הפעולה והמשכנו
יחד בבניית כל ממלאכה.
 
 שיתוף והשתתפות זוהי הדרך הפשוטה להגיע אל ליבו של אחר