בן גוריון - תפזורות פסח תשעח
נווט למעלה
 

 עורך תוכן

 
​​http://www.yo-yoo.co.il/findwords/tifmaker2.htm?savegame=1520943554050%7C20%2C20%2C4.0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C%2C%2C%2Cblack%2C%23FFFFFF%2C%23F2E41D%2C0%7C%u05DE%u05E6%u05D5%u05EA%2C%u05D4%u05D2%u05D3%u05D4%2C%u05DC%u05D9%u05DC%2C%u05D4%u05E1%u05D3%u05E8%2C%u05D7%u05D2%2C%u05D4%u05D7%u05E8%u05D5%u05EA%2C%u05D7%u05E8%u05D5%u05E1%u05EA%2C%u05D6%u05E8%u05D5%u05E2%u05D4%2C%u05DB%u05E8%u05E4%u05E1%2C%u05E4%u05E1%u05D7%2C%u05D0%u05E4%u05D9%u05E7%u05D5%u05DE%2C%u05E0%u05D9%u05E7%u05D5%u05D9%2C%u05D7%u05DE%2C%u05DE%u05E8%u05D5%u05E8%2C%u05DE%u05E9%u05D4%2C%u05D1%u05EA%u05D1%u05D4%2C%u05D1%u05EA%u05D9%u05D4%2C%u05D4%u05D0%u05E8%u05D5%2C%u05E4%u05E8%u05E2%u05D4%2C%u05D1%u05D9%u05E6%u05D4%2C%u05D7%u05D6%u05E8%u05EA%7C%7C%7C0%7C%7C%u05DE%u05E6%u05D5%u05EA%2C95%2C116%2C137%2C158%2C%21%u05D4%u05D2%u05D3%u05D4%2C47%2C48%2C49%2C50%2C%21%u05DC%u05D9%u05DC%2C148%2C169%2C190%2C%21%u05D4%u05E1%u05D3%u05E8%2C211%2C232%2C253%2C274%2C%21%u05D7%u05D2%2C366%2C346%2C%21%u05D4%u05D7%u05E8%u05D5%u05EA%2C326%2C306%2C286%2C266%2C246%2C%21%u05D7%u05E8%u05D5%u05E1%u05EA%2C393%2C394%2C395%2C396%2C397%2C%21%u05D6%u05E8%u05D5%u05E2%u05D4%2C221%2C201%2C181%2C161%2C141%2C%21%u05DB%u05E8%u05E4%u05E1%2C298%2C278%2C258%2C238%2C%21%u05E4%u05E1%u05D7%2C18%2C38%2C58%2C%21%7C0​
​​
​​תפזורות פסח תשעח​