דפים - takanon
נווט למעלה

 

 

התקנון הבית ספרי תורם לאורח חיים תקין בביה"ס,לקיים נורמות המקובלות בכל חברה המכבדת את עצמה.

 

 

 

כללי התנהגות- הופעה הולמת
 
פעם 1
פעם 2
פעם 3
לבוש-יש להגיע בחולצת ביה"ס, בלבד.
נעליים-אין להגיע בנעליים לא בטוחות כמו:כפכפים גומי,כפכפי עץ,נעלי עקב
שיער-אין להגיע בשיעור צבוע.
בירור ותיעוד
שיחת מוטיבציה עם התלמיד
 
בירור ותיעוד
יידוע ההורים
 
 
בירור ותיעוד
הזמנת ההורים
בירור מנהלת, סגנית ויועצת.
תוכנית אישית עם היועצת.
 

 

 

 

כללי התנהגות -אלימות פיזית ומילולית
פעם 1
פעם 2
פעם 3
אין להשתמש באלימות פיזית כלשהי: דחיפה,מכה,צביטה, יריקה,בעיטה,זריקת חפצים,הורדת מכנסיים וכו'
בירור ותיעוד
במקרים חריגים תישקל אפשרות להשעיה מיידית.
בירור ותיעוד
בירור ותיעוד+ביצוע מטלה.
אין להשתמש באלימות מילולית כלשהי
אמירה שיש בה לעג,עלבון,השפלה,גנאי
אין לפנות לתלמיד באמירה מאיימת או מפחידה,ביטויים גסים.
 
יידוע ההורים
התנצלות בפני הנפגע. תיעוד התיק משמעת
זימון הורים לשיחה
התנצלות
תיק משמעת
תיעוד בתיק משמעת
אפשרות לזימון ההורים בפני ועדת משמעת בית ספרית השעיה, תוך התייחסות לאירועים קודמים (תיק משמעת)

 

 
כללי התנהגות -כיבוד רכוש הפרט והכלל
פעם 1
פעם 2
פעם 3
אסורה בהחלט פגיעה ברכוש קשקוש,קלקול,שבירה,בזבוז,
לקיחה ללא רשות,שבירה.
יידוע ההורים
יידוע וזימון ההורים לשיחה
ביצוע עבודה בביה"ס,בשילוב ההורים
לשמור ולכבד את המבנה הבית ספריכמו:כיתה,שירותים,מסדרון,חדרי ספח וחצר ביה"ס.
תשלום עבור הנזק או תיקונו
תיקון/תשלום עבור הנזק
השעיה
חל איסור שימוש במחשב למטרות שליליות.
תיעוד בתיק הכיתתי
התנצלות בפורום "פגישת בית" ביום א'
תיעוד
 
כללי התנהגות -התנהגות לימודית
 
פעם 1
פעם 2
פעם 3
נוכחות חובה-חלה חובת ביקור סדיר בביה"ס ויש להימנע מהיעדרויות בלתי מוצדקות ואיחורים.
תיעוד ביומן כיתה
שיחה עם ההורים והמחנכת,יידוע ההורים לגבי הצעדים שינקטו במקרה חוזר ותיעוד השיחה ע"י המחנכת
במקרים חוזרים יש לדווח ליועצת ותופעל חובת הדיווח לקצין ביקור סדיר ע"י יועצת ביה"ס בלבד.
במידה וההיעדרות מוצדקת-על הילד להגיע עם אישור המעיד על כך
חובת התלמיד והוריו להשלמת החומר הלימודי בתיאום עם מחנכת הכיתה בכל מקרה של היעדרות.
במידה וההיעדרות מוצדקת-על הילד להגיע עם אישור המעיד על כך
חובת התלמיד והוריו להשלמת החומר הלימודי בתיאום עם מחנכת הכיתה בכל מקרה של היעדרות.
במידה וההיעדרות מוצדקת-על הילד להגיע עם אישור המעיד על כך
חובת התלמיד והוריו להשלמת החומר הלימודי בתיאום עם מחנכת הכיתה בכל מקרה של היעדרות
במידה וההיעדרות מוצדקת-על הילד להגיע עם אישור המעיד על כך,
חובת התלמיד והוריו להשלמת החומר הלימודי בתיאום עם מחנכת הכיתה בכל מקרה של היעדרות.
עמידה בלוח הזמנים-יש לעמוד בלוח הזמנים לכיתה מיד עם הישמע הצלצול ולהמתין למורה בכיתה.
רישום איחור שיחת בירור
רישום
יידוע הורים
רישום
הזמנת הורים עירוב גורמים נוספים:מנהלת,יועצת
פסיכולוגית,קצין ביקור סדיר וכיו"ב
כללי התנהגות
לאובדן חפצים יקרי ערך
פעם 1
פעם 2
פעם 3
מכשיר טלפון נייד-חל איסור על שימוש במכשיר במהלך יום הלימודים. אין להוציא/לחשוף את המכשיר או לשאת אותו באופן גלוי.
שיחת הבהרה
בקשה לא לחשוף את המכשיר הנייד. אזהרה,כי יוחרם
החרמת המכשיר
הזמנת ההורים ומסירת המכשיר לידיהם תיעוד
 
וועדת משמעת לקבלת החלטה בוועדת המשמעת תיעוד.
 
 
כללי התנהגות- כללי
פעם 1
פעם 2
פעם 3
נוכחות בשיעור-אין לעזוב את השיעור ללא קבלת אישור מהמורה המלמדת בכיתה
יציאה לשירותים, רק באישור יציאה.
בירור
יידוע ההורים
תיעוד
בירור ותיעוד
הזמנת הורים לשיחה עם המורה
שלילת הפסקה
רישום ותיעוד
הזמנת הורים לשיחה עם המנהלת ויועצת בית הספר נקיטת סנקציות
סמכות המורה-יש להתנהג כיאות עפ"י הכללים הנהוגים בכיתה והמורה המלמדת. יש לקבל את הוראות וסמכות המורה בכיתה כולל מורה ממלאת מקום.
שיחת הבהרה אזהרה בע"פ
תיעוד
שיחה עם מחנכת הכיתה יידוע ההורים
תיעוד
שיחה עם אחראית משמעת/מנהלת
 זימון הורים
בניית תוכנית אישית בשיתוף יועצת
השעייה-במידת הצורך
תיעוד
ציוד-הגעה עם ציוד לכיתה וביצוע מטלות הניתנות בשיעור.
 
כללי התנהגות -למידה מחוץ לביה"ס
פעם 1
פעם 2
פעם 3
יש להחתים אישור יציאה ע"י ההורים
בירור ותיעוד
אזהרה ומניעה.
קבלת החלטה ע"י ועדת משמעת
הבאה ציוד נדרש לסיור/טיול
יידוע ההורים במידת הצורך
תיעוד
 
מילוי הנחיות המורה וקבלת סמכות.
יש לייצג את ביה"ס בכבוד
התניית הסיור הבא אך ורק בליווי הורים
 
 
אין להתנהג בהתנהגויות שיש בהן סיכון אישי או סיכון הזולת
 
 
התנהגות וכללים
 
 
ביטחון ובטיחות אישיים
l       יש להימנע מכל פעולה שיש בה סיכון והסתכנות עצמית או של האחר,החזקת חפצים מסוכנים כגון: אבנים או כל חפץ אחר.
l       טיפוס על גדרות,מעקים,חלונות וכ"ו
l       אין לצאת מחוץ לביה"ס ללא רשות
l       בתום יום הלימודים יש להגיע ישירות הביתה.
אנו מאמינים כי
l      מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית בה היא לעשותו טוב וישר"  (הרב קוק, אורות האמונה)
 
אנו רואים בשמירה על המדיניות הבית ספרית כערך חינוכי חשוב, וכולנו תקוה, שתקנון זה יהיה בבחינת אחד הכלים אשר יסיעו בידינו להגביר את תחושת המוגנות בקרב הילדים ולטפח אקלים בית ספרי חיובי.
 
@ לידיעתכם: בכל כיתה קיים יומן אירועים ובו יתועדו התנהגויות כיתתיות ואישיות.