דפים - hazon
נווט למעלה
*    עקרונות מנחים שהתגבשו ועומדים בבסיס התפיסה הבית ספרית:
·    אמונה ביכולת הלומד- אנו מאמינים כי כל תלמיד מסוגל להגיע להישגים טובים. התלמידים מגיעים מרקעים שונים ויכולות שונות ועלינו מוטלת החובה למצוא דרכי לימוד מגוונות על מנת לקדם את כלל הלומדים  ולהגיע למיצוי היכולות של תלמיד ותלמידה. אנו מאמינים כי לכל לומד אפשרות ללמוד, באם נצייד אותו בכלים המתאימים ובאם נפתח אצלו את תחושת המסוגלות.
·    שונות -אנו מאמינים בשונות כיתרון אנושי לפיתוח הלומדים. ראיית השונות כמשאב לפיתוח אסטרטגיות הוראה מגוונות ללמידה משמעותית.
·    למידה מתוך הנעה פנימית- אנו מאמינים כי מוטיבציה ללמידה מתוך צורך תוביל ללמידה משמעותית. על מנת ליצור מוטיבציה אצל הלומדים, אנו מחוייבים להתייחס באופן שווה לכל הכשירויות של הלומדים וליצור תהליכי הוראה-למידה מעניינים, אקטיביים ומפרים ע"מ לתת אפשרות לכל תלמיד לחוות חוויות של הצלחה.
אנו מאמינים כי מתפקידנו לפתח בלומד תחושת שייכות וזיקה לחברה ולבית הספר, להבטיח תחושת ביטחון וקבלה. ביה"ס שואף למימוש עצמי של התלמידים.
·    ערכיות- אנו מאמינים כי על ביה"ס לפתח ולטפח אדם- לומד בעל השקפה ערכית, פעיל ומעורב בחברה בה הוא חי. אדם שיהא מודע לערך עצמו ולערך אחרים. אדם שיכיר ויתחבר למורשתו.
·    למידה יישומית- אנו מאמינים כי למידה יישומית קרי למידה מתוך עשייה הינה למידה
משמעותית המאפשרת ללומד לחקור תוך כדי התנסות ותהליכי משוב ובקרה.
·    ידע- אנו מאמינים כי מעבר לידע הדיסציפלינארי הנלמד, עלינו לשאוף להקנות ידע שיאפשר ללומד להכיר את אישיותו כדי שיוכל לכוון את חייו באופן רציונאלי ומושכל. עלינו לשאוף ליצור דיאלוג בין החומר הנלמד ללומד ובין המורה ללומד, בחינה ביקורתית של הידע, בראייה רב משמעותית.
·    פיתוח מקצועי- אנו מאמינים כי פיתוח מקצועי מושכל ומבוקר, בהלימה לייעדי משרד החינוך וצרכי ביה"ס, משביח את איכות ההוראה ומקדם את הצוות החינוכי לפרופסיה.
         אנו מאמינים כי פיתוח מקצועי של המורה תורם משמעותית להשגת ייעדי ומטרות ביה"ס.
 
מיזם רבדים בהלימה לחזון ביה"ס
מיזם רבדים הוא חלק ממערך התמיכה הכולל בבית-הספר.
כדי ליצור בסיס מתאים ללמידה משמעותית, יש לאתר קשיים ולתת מענה מתאים.
לקראת כל פעולה/צורך, הושקעה מחשבה, דיון...האם יש אנשי צוות מקצועיים? האם התלמידים פנויים ולא בחוגים? כו"א מקצועי מתאים, רוב השעות מאוישות ע"י הדיפרנציאלי.
מיזם רבדים מאפשר לביה"ס לתת מענה נוסף לצרכי התלמידים והצוות.
מטרות בית הספר:
@חיזוק  החינוך לערכים ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים וחברתיים
@קידום המצוינות, לשיפור בהישגים ובאיכות החינוכית ולצמצום הפערים החברתיים
@ייחודיות בית ספרית, עפ"י המודל "בתים ורצפים"
 
מאלה נגזרים היעדים האופרטיבים לשנה זו.
@.העמקת החינוך לערכים
@.מאבק באלימות ועיצוב אקלים חינוכי מיטבי
@.שיפור ההישגים הלימודיים
@.ניצול מקסימאלי של זמן הלימוד
@.צמצום פערים לימודיים
@.חיזוק מעמד המורה ושיפור איכות ההוראה
@.התמקדות במקצועות הליבה
@ הגברת המודעות לאורח חיים מקיים , לאכילה נכונה ובריאה , אשר יהיו שותפים בתוכנית תלמידים, מורים , הורים וקהילה. הנושא נבחר בהלימה לתכנית משרד החינוך ולכותרת ביה"ס.
@.התאמת תוכנית הלימודים למציאות החינוכית המשתנה
@.תקשוב מערכת החינוך והתאמתה לעידן הדיגיטלי
 
 
 
ביה"ס, כאי משמעותי חינוכי-ערכי-חברתי, למינוף
תוך התייחסות לייחודיות הבית ספרית.
 

 עורך תוכן

 
​