אופקים בטוחה בדרכים - משימות מתוקשבות
נווט למעלה
כניסה
כתובת: יוני 1 אופקים, מיקוד 80300
טלפון : 08-9928110
פקס : 08-9961636
שעות קבלה: יום א' 16:00-19:00, יום ג' 8:30-12:30

​​ http://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/games/default.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A8.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A8.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%A8%20%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%A8%20%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1%20%D7%96%D7%94%D7%91.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D2.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%96%D7%94%D7%91-%20%D7%93.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1%20%D7%96%D7%94%D7%91.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%96%D7%94%D7%91-%20%D7%93.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9F.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%96%D7%94%D7%91-%20%D7%95.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspxhttp://of.sisma.org.il/betuhim_badrahim/SitePages/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9F.aspxImage HTML map generator
​​

 

 תמונות של התלמידים

 
ImageRotator picture