אופקים בטוחה בדרכים - מערכות
נווט למעלה
כניסה
כתובת: יוני 1 אופקים, מיקוד 80300
טלפון : 08-9928110
פקס : 08-9961636
שעות קבלה: יום א' 16:00-19:00, יום ג' 8:30-12:30
מערכת ליום.png
 
אשלים:
 

 

1

2

3

4

5

6

א

אומנות+ אמנה

סרט ודיון בכיתה

דפי עבודה

אוריק בכיתה

ב1

אומנות + אמנה

סימולציות

כרזות כיתתיות בעקבות הסרט

אוריק בכיתה

מילוי סקר בחדר מדעים

ב2

אוריק בכיתה

בסיום אוריק בכיתה ללכת לחדר מדעים למילוי סקר

כרזות כיתתיות בעקבות הסרט

אומנות + אמנה

סימולציות

ג1

סולמות ונחשים

אומנות + אמנה

מחשבים

מילוי סקר בחדר מדעים

אוריק בכיתה

ג2

סולמות ונחשים קטן

מחשבים

אומנות+ אמנה

אוריק בכיתה+ כרזה כיתתית

ד1

סרט ודיון בכיתה

כרזות כיתתיות בעקבות הסרט

 

מחשבים
 עמית מחליפה את אשר בג'2

אומנות + אמנה

ד2

כרזות כיתתיות בעקבות הסרט

שיעור סנכרוני

מילוי סקר בחדר מדעים ולאחר מיכן סולמות ונחשים בכיתה

אומנות + אמנה

מחשבים

ה1

אומנות + אמנה

כתיבת המנון בכיתה

סרט ודיון בכיתה

כרזות כיתתיות בעקבות הסרט

סולמות ונחשים

סימולציות

ה2

כתיבת המנון בכיתה

אומנות + אמנה

סרט ודיון בכיתה

כרזות כיתתיות בעקבות הסרט

סולמות ונחשים

סימולציות

 
 
הגבעה:

 

1

2

3

4

5

6

א1

פתיחה/ טקס + הערכות לתחנות

סרט ודיון בכיתה

אומנות+ אמנה

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון בכיתה

א2

סרט ודיון בכיתה

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון בכיתה

אומנות+ אמנה

ב1

סרט ודיון בכיתה

סימולציות

אופניים

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון בכיתה

ב2

אוריק בכיתה

אומנות+ אמנה

אופניים

סימולציות

ג1

מחשבים

סרט ודיון בכיתה

פעילות ראפ אור ירוק

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון בכיתה

ג2

סרט ודיון בכיתה

מחשבים

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון בכיתה

ד1

אומנות+ אמנה

שיעור סנכרוני בכיתה

דפי עבודה בכיתה

פעילות ראפ אור ירוק

אופניים

ד2

פעילות ראפ אור ירוק

שיעור סנכרוני בכיתה

דפי עבודה בכיתה

אומנות+ אמנה

ה1

אומנות+ אמנה

סרט ודיון בכיתה

סימולציות

כתיבת המנון

פעילות ראפ אור ירוק

ה2

סימולציות+ אופניים

כתיבת המנון בכיתה

פעילות ראפ אור ירוק

מחשבים

תערוכת תוצרים

 

 


 
בן גוריון:

 

1

2

3

4

5

6

א

 הערכות לתחנות

סרט ודיון בכיתה

אומנות+ אמנה

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון

א

סרט ודיון בכיתה

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון

אומנות+ אמנה

ב

סרט ודיון בכיתה

סימולציות

אופניים

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון

ב

אוריק בכיתה

אומנות+ אמנה

אופניים

סימולציות

ג

מחשבים

סרט ודיון בכיתה

פעילות ראפ אור ירוק

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון

ג

סרט ודיון בכיתה

מחשבים

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון

ד

אומנות+ אמנה

שיעור סנכרוני

טאבלטים - משימה במחולל

פעילות ראפ אור ירוק

אופניים

ד

פעילות ראפ אור ירוק

שיעור סנכרוני

טאבלטים - צילום קמפיין

אומנות+ אמנה

ה

אומנות+ אמנה

סרט ודיון בכיתה

סימולציות

כתיבת המנון

פעילות ראפ אור ירוק

ה

סימולציות

כתיבת המנון

פעילות ראפ אור ירוק

מחשבים


מורשת ישורון:

 

1

2

3

4

5

6

א בנות

תפילה בכיתות, הענקת מדליה, טקס

סרט ודיון בכיתה

אומנות+ אמנה

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון

א בנים

סרט ודיון בכיתה

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון

אומנות+ אמנה

ב בנות

סרט ודיון בכיתה

סימולציות+ אופניים

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון

ב בנים

אוריק בכיתה

אומנות+ אמנה

סימולציות+ אופניים

ג בנות

מחשבים

כתיבת המנון + ראפ

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון

ג בנים

סרט ודיון בכיתה

מחשבים

אוריק בכיתה+ נכון/ לא נכון

ד בנות

אומנות+ אמנה

שיעור סנכרוני

סרט ודיון בכיתה

כתיבת המנון + ראפ

ד בנים

כתיבת המנון + ראפ

שיעור סנכרוני

סרט ודיון בכיתה

אומנות+ אמנה

ה בנות

אומנות+ אמנה

סרט ודיון בכיתה + דפי עבודה

כתיבת המנון + ראפ

ה בנים

סימולציות+ אופניים

כתיבת המנון + ראפ

מחשבים


אביר יעקב:

 

1

2

3

4

5

6

שליחים אופניים - אור ירוק

טק​ס

כיתה ד'

כיתה ג'

 

כיתה ה'

כיתה ב'

שטח סימולציות

כיתה ה'

כיתה ב'

כיתה ג'

כיתה ד'

כיתה א'

מחשבים

כיתה א'

כיתה ה'

כיתה ד'

כיתה ב'

כיתה ג'

אמנה גדולה + שיר ראפ

כיתה ג'

כיתה ה'

כיתה ב'

כיתה א'

כיתה ה'

אומנות

 

כיתה א'

 

כיתה ג'

כיתה ד'

כתיבת המנון כיתתי

 

 

כיתה ה'

 

 

הלוח הבטוח- אוריק

כיתה ב'

 

כיתה א'

 

 

שיעור סנכרוני

 

 

כיתה ד'