נווט למעלה

SHLON.png 

 

Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
 

 פורים

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
 

 משלנו

 
בבית ספר למדעים "בן גוריון" מפתחים קורסים יחודיים כאשר הציר המארגן את הלמידה במגוון הקורסים הוא פתרון בעיות בטכנולוגיה, המשלב תהליכי חקר במדע וחשיבה מתמטית . בקורסים התלמידים יתנסו כמהנדסים ומדענים בחקר הסביבה הטבעית ועולם מעשה ידיאדם.
עדכון כתובות טלפונים ומיילים
לכל ההורים שלום רב, אבקש לשלוח אלי למייל עדכון כתובת , טלפונים ומיילים בשבוע הקרוב בכדי לעדכן במצבת פרטים נכונים . כתובת המייל: ilana.kikos@sisma.org.il אבקש את התייחסותכם .
*****