דוחות של תוכן ומבנה - התוקף עומד לפוג במהלך שבעת הימים הבאים

כותרת הדוח

התוקף עומד לפוג במהלך שבעת הימים הבאים

מזהה משאב

SmtAllExpireDocs

מזהה משאב

SmtExpiringDocsReportDescription

סוג רשימת CAML

 

שאילתת CAML

<Where><And><Leq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"></FieldRef><Value Type="DateTime">[Today + 7]</Value></Leq><Geq><FieldRef ID="{a990e64f-faa3-49c1-aafa-885fda79de62}"/><Value Type="DateTime"><Today /></Value></Geq></And></Where>

Target Audiences

אין ייעוד

תיאור דוח

כל המסמכים והדפים שיהיו גלויים רק למשתמשים מורשים בשבעת הימים הבאים באתר זה ובאתרי המשנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 04/03/2010 13:51 על-ידי חשבון מערכת
שונה לאחרונה ב- 04/03/2010 13:51 על-ידי חשבון מערכת