דוחות של תוכן ומבנה - המשימות שלי

כותרת הדוח

המשימות שלי

מזהה משאב

SmtMyPendingTasks

מזהה משאב

SmtMyTasksReportDescription

סוג רשימת CAML

<Lists ServerTemplate="107"/>

שאילתת CAML

<Where><Or><Eq><FieldRef Name="AssignedTo" LookupId="TRUE"/><Value Type="int"><UserID /></Value></Eq><Membership Type="CurrentUserGroups"><FieldRef Name="AssignedTo"/></Membership></Or></Where><OrderBy><FieldRef Name="DueDate"/></OrderBy>

Target Audiences

אין ייעוד

תיאור דוח

כל המשימות שהוקצו לי באתר זה ובאתרי המשנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 04/03/2010 13:51 על-ידי חשבון מערכת
שונה לאחרונה ב- 04/03/2010 13:51 על-ידי חשבון מערכת