דוחות של תוכן ומבנה - הוצא אלי

כותרת הדוח

הוצא אלי

מזהה משאב

SmtCheckOutUser

מזהה משאב

SmtCheckedOutReportDescription

סוג רשימת CAML

 

שאילתת CAML

<Where><Eq><FieldRef Name="CheckoutUser" LookupId="TRUE"/><Value Type="int"><UserID/></Value></Eq></Where>

Target Audiences

אין ייעוד

תיאור דוח

כל המסמכים והדפים שהוצאו אלי באתר זה ובאתרי המשנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 04/03/2010 13:51 על-ידי חשבון מערכת
שונה לאחרונה ב- 04/03/2010 13:51 על-ידי חשבון מערכת