דפים - מחלקת פרוייקטים
נווט למעלה
כניסה
 
מחלקת פרוייקטים חינוכיים 
החזון
 
לאפשר לכל ילד לממש את עצמו ולבטא את ייחודו בצורה המלאה שרק אפשר, לטובתו ולטובת החברה.
 
 
תאור המחלקה 
 
• טיפוח אוכלוסיות תלמידים חלשות ומניעת נשירתן ממסגרות לימודיות.
• גיוס ואיגום משאבים ייזום ושילוב תוכניות במערכת, ייעול והכוונה, לווי ופיקוח.
 
 
הנחות יסוד 
 
• קיימים באדם היכולת לשינוי וקידום.
• חברה בריאה מחויבת לסייע לחלשים שבתוכה זו גם טובתה.
 
 
אוכלוסיית היעד 
 
• ילדים מרקע סוציו-אקונומי נמוך מגיל גן עד 18
• הורים, משפחה וקהילה.
 
 
מטרות 
 
• שפור הישגים לימודיים ומניעת פיגור מצטבר בכתות הנמוכות במיומנויות היסוד.
• הגדלת מספר התלמידים הזכאים לתעודות בגרות.
• הגדלת מספר התלמידים הפונים ללימודים אקדמיים.
• מניעת נשירה.
• הקניית מיומנויות נחוצות-הכרחיות להורים להתמודדות טובה.
  להבנה, הערכה ושיתוף פעולה עם הילד ועם מערכות החינוך.
 
 
התוכניות הפועלות:
 
· הגיל הרך
 
 
· יסודי
 
 
· על- יסודי
 
 
· נוער וכלל ישובי
 
 
 
ליצירת קשר:
 
עדי רמתי-צרור- מנהל תחום פרויקטים ורווחה חינוכית
טלפון: 08-9928104
נייד: 055-2236030
פקס:  08-9961636