דפים - מחלקת כספים
נווט למעלה
כניסה
 
מחלקת תקציבים וכספים
 
UseofClubFunds.jpg  
 
מינהל הכספים וכ"א פועל לבניית תקציב המינהל ובקרה על הביצוע תוך שמירה על סעיפים ומסגרת.
גוף זה מקשר בין המחלקות השונות.
 
 
בין תחומי אחריותנו ניתן למנות:
 

                                                                *אחריות לתקצוב פרויקטים ממקורות חיצוניים.

                                                                *טיפול בכ"א.

                                                                *הכנת דוחות ביצוע על ניצול התקציבים.

                                                                 *ייצוג המינהל בביקורת.

                                                                 *עבודה מול המחלקות השונות בעירייה.

                                                                 *טיפול בתקציבי גני הילדים ובתיה"ס.

                                                                 *טיפול בתשלומים לספקים וכ"א.

 
ניתן ליצור איתנו קשר:
 
סימה כהן – חשבת מינהל החינוך ועוזרת למנהל המינהל 
גילה פרץ- מזכירה
טלפון:  08-9928131