דפים - מחלקת ביטחון
נווט למעלה
כניסה
מחלקת ביטbitachon1.jpgחון
 
אבטחת מוסדות חינוך נועד לסייע למנהלי בתי הספר ולגורמי החירום על מנת להגביר את הביטחון במוסדות החינוך ובקרב תלמידי בתי הספר.
המחלקה מאבטחת את כל מוסדות החינוך באמצעות חברות אבטחה.
אבטחת המוסדות מתבססת על אבטחה חמושה צמודה וכן ע"י סיורים  ממונעים של המשטרה והקב"ט.
 
 תחומי אחריות:
 
 • ארגון הבטחון השוטף וקיום סדרי אבטחה במוסדות החינוך
 • אחריות בנושא מרכיבי הבטחון במוסדות
 • אחריות לתרגולים בבתי הספר
 • הפעלת מערך ביקורים וביקורת
 • הכנת מוסדות החינוך להתמודדות בעת אירוע פח"ע או אירועים בטחוניים אחרים
 • הכשרת עבט"ים(עוזרי ביטחון) בבתי הספר
 • קשר רציף עם מנהלי בתי הספר והגנים
 • ביצוע ביקורות תקופתיות בבתי הספר והגנים
 
 
 כנסים והשתלמויות:
 
כנסים והשתלמויות למנהלים, עב"טים, גננות ואבות בית בנושאי אבטחה, ביטחון ובטיחות יתקיימו במהלך חודש אוגוסט לפני פתיחת שנת הלימודים.
 
ביקורות:
 
הקב"ט יבצע ביקורות שוטפות במוסדות החינוך לגבי הנושאים הבאים: אבטחה, גידור, שערים, ציוד כיבוי אש, ציוד עזרה ראשונה, מערכות מצוקה, מערכות כריזה, מערכות אזעקה, מקלטים ומפגעים בטיחותיים.
 
 טיולים:
 
 יש לסכם את תכנית הטיולים החודשית ולהעבירה לקב"ט בכתב לא יאוחר מסוף החודש שקדם לו.                                                                 
 
אירועים ופעילות חוץ בית ספרית:
 
יש להודיע לקב"ט חודש מראש על קיום אירועים של ביה"ס לפי הפירוט הבא:
 
 • אירועים המתקיימים מחוץ לשעות הלימודים.
 
 • אירועים המתקיימים בחצר ביה"ס (בשעות הלימודים).
 
 • אירועים המתקיימים מחוץ לשטח ביה"ס (בשעות הלימודים או מחוץ לשעות הלימודים).
 
 • שימוש במתקנים מתנפחים או בכל מתקן אחר הדורש הוראות
 • שימוש ובטיחות.
 
 
הכנות לשעת חירום:
 
 • ההוראות וההנחיות המחייבות בנושא "שעת חירום" מפורטות בחוזר מנכ"ל ס"ד/7 (ב) "נוהלי שעת חירום במערכת החינוך" ממרץ 2004.
 
 • צוותי עזרה ראשונה: מע"רים – יעברו קורסים ורענונים בהתאם לצורך. צוות עזרה ראשונה (תלמידים) יעברו השתלמות בכל בי"ס לקראת התרגיל הארצי – באחריות מנהלי בתי הספר.
 
 • "תיק ביטחון מוסדי": יש לעדכן את "תיק ביטחון מוסדי" עד סוף חודש אוקטובר בכל שנה, כולל התקנה ועדכון נתונים בתיק ממוחשב במערכת מנב"ס. 
 
 
יצירת קשר:
מוטי נעמני - קב"ט מוסדות חינוך
 
טלפון: 08-9928132 ,פק"ס 08-9961636