צור קשר - דרישה לתשלום אגרות חוץ - תשע"ב-בי"ס יבוא...