מידע לחירום - כל הפריטים
  
  
כווץ סוג התוכן : וידאו ‏(1)
דבר מנהל אגף החינוךhttp://of.sisma.org.il/Documents/וידאו/אופקים%20מנהל%20מחלקת%20החינוך%20מפג1.mpg
כווץ סוג התוכן : טלפון חשוב ‏(14)
מגן דוד אדום101
מכבי אש102
מוקד חברת החשמל103
מוקד עירוני106
פיקוד העורף1207 או 1255111 מכל טלפון
ער"ן - עזרה נפשית1201
טלפון ישיר למוקד08-6224775
אבי ביתן מנהל אגף החינוך050-5757590
רחל סבג- מנהלת תלשכה050-6418504
גלי שחף- מנהלת קידום נוער050-5757750
סימה בוקובזה- מנהלת מדור גנים050-6990370
מוטי נעמני- קב"ט מוס"ח052-4531383
קלאודיו גלזר- מנהל השירות הפסיכולוגי050-6990386
יעקב חג'בי- מדור תורני050-6990427
כווץ סוג התוכן : סביבת למידה ‏(3)
גליםhttp://www.sisma.org.il/ex_Suppliers/Pages/גלים.aspx
אופקhttp://www.sisma.org.il/ex_Suppliers/Pages/אופק.aspx
ה.ש.ב.ח.הhttp://www.sisma.org.il/ex_Suppliers/Pages/השבחה.aspx
כווץ סוג התוכן : קישור ‏(4)
אתר משרד החינוך בחירוםhttp://www.education.gov.il/cherum/
שפ"ינט - אתר השירות הפסיכולוגיhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi
אתר פיקוד העורףhttp://www.oref.org.il/14-he/PAKAR.aspx
אתר 'לבריאות'http://cms.education.gov.il/educationcms/units/livriut